Kıyı Kanunu’nda korkutan düzenleme

AKP iktidarı, Kıyı Kanunu uygulama yönetmeliğinde bir değişiklik daha yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni yönetmelikle, kıyıların kullanımında yeni istisnalar getirildi.

“Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

 YENİ BENT EKLENDİ:

3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

KIYIDAKİ HAZİNE ARAZİLERİNDE

Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında,

BAKANLIKÇA İZİN VERİLEN TURİZM TESİSLERİNDE

Veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında;

YENİ KIYI KENAR ÇİZGİSİ TESPİTİ

Mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması,
halleri dışında değiştirilemez.

9. MADDEDE 9. DEĞİŞİKLİK

AKP iktidarı göreve geldiğinden beri 8 defa değiştirdiği kıyı kenar çizgisi onayı ve ilanını belirleyen Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinde 9. değişiklik yapış oldu.Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle kanunu esas olarak tüm vatandaşlara açık olmasını öngördüğü kıyıların özel kullanıma açılması ve kamuya kapatılmasının yolunun açılmasından endişe ediliyor.